Frig Dönemi ve Eserleri

Gerdekkaya

Çukurca yakınlarındadır. Doğanlı vadisine tepeden bakan bir ana kayanın gövdesine oyularak yapılmıştır. Helenistik Döneme tarihlenen bir mezar anıtıdır. Önünde iki sütunlu anıtsal bir giriş bulunmaktadır. Sütunlu kısmın arkasında bulunan iki kapı açıklığı ile bitişik oda mezarlara girilmektedir. Mezarların tabanı beşik çatı-semardam şeklinde biçimlenmiştir.

Bahşeyiş Anıtı

Frig Kaya anıtlarının genel özelliklerini yansıtan anıt, Gökbahçe Köyü’nün hemen yanında Kurtkoca Deresi ağzında bulunmaktadır. Dik bir yamaçtaki ana kayaya oyularak yapılmış anıtın Kybele’ye adanmış bir kült anıtı olduğu sanılmaktadır.

Hamamkaya

Doğanlı Vadisi Gerdekkaya’nın kuzeyindedir. Çukurca Köyü yakınlarındadır. Frig kaya mezar anıtıdır. Frig Dönemi’ne ait orijinal mezarın girişinde, girişin altında çok tahrip olmuş bir rölyef bulunmaktadır. Rölyefte soldan sağa dönmüş bir adamın bir hayvanla mücadelesi sahnesi betimlenmiştir. Panonun sağında ise yüzyüze birbirine yönelmiş iki figür yer almaktadır.

Fethiye Ören Yeri

Fethiye İnlerönü Ören Yeri, Fethiye Köyü’nün 2.50 km güneyinde yer almaktadır. Yapılan incelemelerde iki adet sütun parçası ve temel kalıntıları görülmüştür. Kaçak kazı çukurunun 100 m batısında volkanik tüf kayanın kuzeydoğu cephesine işlenmiş Roma- Bizans Dönemi’ne ait çok sayıda kaya mezarı görülmüştür.

Kocabaş, Pismiş, Gökgöz, Akpare Kaleleri

Kocabaş Kale; Yazılıkaya Köyü’nün 1.8 km kuzeydoğusunda, Pişmiş kale; Yazılıkaya Köyü’nün 1.3 km kuzeydoğusunda, Gökgöz Kale; Yazılıkaya Köyü’nün 1.9 km kuzeydoğusunda, Akpare Kale; Çukurca Köyü’nün 700 m, Gerdekkaya Mezar Anıtı’nın 1.5 km doğusunda yer almaktadır.

Seyrecek Kaya Nekropolü

Nekropol ormanlık bir yamaçta yer almaktadır. Geniş bir alana yayılan nekropolde mezarlar, kayaların konumuna göre dağınık bir şekildedir. Kayalar 1.5-2 m dikdörtgen biçiminde oyulan mezarların üzerinde semerdam biçiminde kapaklar bulunmaktadır. Kapakların hepsi açılmıştır. Bazı mezarlar ise zemin seviyesinin altındaki kayalara oyulmuştur.

Küçükyazılıkaya

Eskişehir-Afyon yolu üzerinden Seyitgazi’nin merkezinden geçildikten yaklaşık 1 km sonra sola dönülmeli. Örencik, Sarıcailyas, Şükranlı ve Çukurca Köyleri geçilmeli. Yazılıkaya Köyüne giderken Çukurca Köyünden sonra 100 metre yolun sağındadır. Frigçe yazıtlardan dolayı Arezastis Anıtı olarak da bilinir. Frig Kaya Anıtlarının tüm özelliklerini taşıyan bu anıt tam olarak bitirilmemiştir. Tanrıça Kybele’ nin Frigleri gözlediği inancıyla anıt yüzeyine, bir niş yapılmıştır.

Arslanlı Mabed

Kümbet Köyünün doğu tarafındaki kayaların üst tarafında kayaların üst kesiminde kayalara oyularak yapılmıştır. Frig dönemine tarihlenen mezarın geniş kapısı silmelerle çerçevelenmiştir. Kapının iki yanındaki kaya oyma basmaklarla genişliği az bir dramos meydana getirilmiştir.

Berberini Kilisesi – Asar Kale

Kümbet’in doğusunda Kümbet-Asarkale yakınında bir kayaya oyulmuş, Hıristiyan topluluklarınca kullanılan bir kilise ve kilisenin bulunduğu kayanın eteklerinde oyulmuş kaya mezarları görülmektedir. HASPELS, kaya üzerinde Frig dönemine tarihlenen bir nişinde bulunduğu belirtmektedir.

Beşsaray Asarkale Frig Kalesi

Beşsaray Asarkale Frig Kalesi Beşsaray Köyü’nün 2.80 km doğusunda, Asartepe mevkiinde yer almaktadır. Yapılan incelemede engebeli arazinin ortasında ovaya hakim doğal bir tepenin üst kısmında, büyük ve yüksek üç kaya kütlesinin arasında kalan güneybatı- kuzeydoğu oryantasyonlu iki galeriden oluşmaktadır.

İnliyayla Antik Yerleşimi

İnliyayla Antik Yerleşimi Gökçegüney Köyü sınırları içerisinde, Gökçegüney Köyü’nün 3 km güneyinde, Taşlı deresi ve Dartaş deresinin oluşturduğu vadideki hafif engebeli bir alanda yer almaktadır. Vadinin doğu yönünde yöre halkı tarafından Hamamkaya olarak adlandırılan kaya bloğu üzerine oyulmuş kaya mezarı tespit edilmiştir.

Peri Bacaları – Bizans Antik Yerleşimi

Peri Bacaları Gökçegüney Köyü’nün 1 km doğusunda, Kızlar Memesi Mevkiinde volkanik tüf kayalardan oluşan ormanlık bir alanda yer almaktadır. Bölgenin korunması açısından Peribacaları Doğal Sit sınırlarının dar tutulduğu düşüncesi ile Peribacaları Doğal Sit sınırı ve Bizans Dönemi Kaya Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Siti olarak koruma alanı içine alınarak tespit edilmiştir.

Antik Zahran Deresi Yeraltı Şehri

Yeniköy-Göcenoluk Köyü’nün doğusundadır. Zahran Deresi’nde Helenistik Döneme tarihlenebilen bir mezar ve bunun karşı tarafındaki kayalıklarda Bizans Dönemine tarihlenebilen, mesken olarak kullanılmış kaya oyma mekânlar vardır. Helenistik Döneme tarihlenen mezar Yeniköy köylülerince kendi “Yazılıkayaları” olarak anılmaktadır.

Pin It on Pinterest

Share This