İmar ve Şehircilik

Yapı Ruhsatları

Müdürlüğümüzce 30.03.2014 tarihi ile 20.10.2017 tarihi arasında 112 adet yapı ruhsatı düzenlenmiş olup, 2014 yılında 4 adet, 2015 yılında 22 adet, 2016 yılında 26 adet, 2017 yılında 60 adet düzenlenmiştir. Bunlardan 40 Adedi Tip Projelerimize göre düzenlenmiştir.2018 Yılında Yapı Ruhsatı verilmeye devam edilecektir.

Yapı Kullanım İzin Belgeleri

Müdürlüğümüzce 30.03.2014 tarihi ile 20.10.2017 tarihi arasında 64 adet Yapı Kullanım İzin Belgesi düzenlemiş olup, 2014 yılında 9 adet, 2015 yılında 12 adet, 2016 yılında 26 adet, 2017 yılında 17 adet düzenlenmiştir. Ruhsatı düzenlenen Geriye kalan 48 adet ruhsatın inşaatı devam etmektedir. 2018 Yılında Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmeye devam edilecektir.

Yanan Yıkılan Yapılar Formu (Yıkım Ruhsatı)

Müdürlüğümüzce 30.03.2014 tarihi ile 20.10.2017 tarihi arasında 3 adet Yanan Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiş olup, 2014 yılında 1 adet, 2015 yılında 1 adet, 2016 yılında 0 adet, 2017 yılında 1 adet düzenlenmiştir. Bunların yerine ruhsatlı yeni binalar yapılmıştır. 2018 Yılında Yanan Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmeye devam edilecektir.

Basit Tadilat İzinleri

Müdürlüğümüzce 30.03.2014 tarihi ile 20.10.2017 tarihi arasında 184 adet Basit Tadilat Onarım izni talebi alınmış olup,

Bunları yerinde yapılan inceleme sonucunda 163 adet izin verilmiş, 21 adedi Ruhsata tabi tadilat gerektirdiğinden olumsuz görülmüş, izin verilmemiştir. 2018 Yılında basit tadilat izinleri verilmeye devam edilecektir.

Kaçak ve Ruhsata Aykırı Yapılar

Müdürlüğümüzce 30.03.2014 tarihi ile 20.10.2017 tarihi arasında 32 adet Kaçak İnşaat yapıldığı tespit edilmiş olup, bunlardan 3 adedine Ruhsat Düzenlenmiş, 2 adet ruhsat başvurusu devam etmektedir. 2014 yılında 7 adet, 2015 yılında 10 adet, 2016 yılında 4 adet, 2017 yılında 11 adet bina mühürlenmiştir. Bunlarda 3 adedinin mührü kaldırılmıştır. 2018 Yılında kaçak yapıların tespiti yapılarak gerekli iş ve işlemler yapılmaya devam edilecektir.

İmar Planı Değişiklikleri

Müdürlüğümüzce 30.03.2014 tarihi ile 20.10.2017 tarihi arasında 3 Adet İmar Planı değişikliği yapılmış olup, 2014 yılında 0 adet, 2015 yılında 0 adet, 2016 yılında 1 adet Aksaklı Akaryakıt İstasyonu Mevzi İmar Planı Değişikliği ve 2017 yılında 2 adet Kırka Uygulama İmar Planı Doğalgaz Regülatörü değişikliği ile Konut alanı imar değişikliği yapılmıştır.

İmar Uygulamaları

Müdürlüğümüzce 30.03.2014 tarihi ile 20.10.2017 tarihi arasında 44 adet İfraz, Tevhid, Yola Terk, Yoldan İhdas ve Kamuya Terk İşlemleri yapılmıştır. 2014 yılında 3 adet, 2015 yılında 8 adet, 2016 yılında 10 adet, 2017 yılında 23 adet onaylanmıştır. 2018 Yılında gerekli imar uygulamaları yapılmaya devam edilecektir.

Yapılan Çalışmalar

2014-2015 yılları arasında Beton Parke ve Beton Bordür Üretim Tesisimizi kurduk. Projelendirme, Harita aplikasyon, İşin denetimi ve takibi

MALİYETİ = 339.449,60 TL

2015 yılı içerisinde Seyitgazi Çarşı Camii’ nin Restorasyon ve Restitüsyon işi yapıldı.

Maliyeti: 2.162.022,40 TL

2016 yılı içerisinde Yazıdere Mahallesi Üryan baba Türbesi Restorasyon ve Restitüsyon işi tamamlandı.

Maliyeti: 754.614,49 TL

2016-2017 Yılları Seyitgazi merkezinde bulunan Eski Tekel Binasının Rekonstrüksiyon ve Restorasyonu yapılmakta ve iş devam etmektedir.

Maliyeti: 1.693.685,13 TL

2014 – 2015 yıllarında Seyitgazi Derebenek, Yunus ve İkiçeşme Mahallelerinde Toplam 70000 m2 kilitli Beton Parke taşı döşemesi yapıldı.

Toplam Maliyeti: 3.029.561,30 TL

 

Pin It on Pinterest

Share This