Zabıta

Belediye zabıtası Seyitgazi İlçesi sınırlarında esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine yetirilmesi gereken emir ve yasakların bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

Görev başında zabıta karşı gelenler kolluk kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezandırılır.

Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları çalışanların görev ve yetkileri memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı kullanacakları aletler ile zabıta teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere Ek düzenlemeler yapabilir.

Zabıta Hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirtilen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir.

Zabıta Müdürlüğümüz; Belediyemizin zabıta hizmetleri ile koruma ve güvenlik hizmetleri görevini yürütür.

Müdürlüğümüz yasalarla yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında belediye başkanına karşı sorumludur.

Koordinasyon Faaliyetleri

Zabıta Müdürlüğü’ne gelen evrakların takip edilmesi, cevaplandırılması, yasal işlem yapılmak üzere tanzim edilen zabıtların yazışması, encümenden çıkan kararların ilgililere tebliğ edilmesi, açma ve kapama ve şikâyet evraklarının görevli ekiplere dağıtılması ve diğer birim ve kurumlardan gelen evraklar takip edilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır.

Pazaryeri Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

Seyitgazi Belediyesi zabıta müdürlüğümüz sorumluluk alanımızda 7 adet pazaryeri kurulmaktadır. Pazaryerlerinin denetimi Zabıta müdürlüğümüz tarafından sürekli yapılmaktadır.  Halkın daha kaliteli daha huzurlu alışveriş yapabilmeleri için pazarcı esnafı ürün ve etiket kontrolü yapılmıştır.

Pazarcı esnaflarına Zabıta Müdürlüğümüzce; Pazarcı Tanıtım Levhası, Pazarcı Kimlik Kartı ve Fiyat Etiketleri hazırlanarak ücretsiz olarak dağıtılmıştır.

Diğer Faaliyetler

2016 yılında Zabıta Müdürlüğümüz şikâyet hattı ve yazılı sözlü olarak bildirilen şikâyetler yapılan kontrol ve denetimler sonucunda aksaklıklar giderilmiştir.

2016 yılında semt pazaryeri düzenlemeleri yapılarak pazarcıların yerleri çizilerek daha düzenli ve vatandaşlarımızın alışveriş yaparken rahat hareket edebilecekleri mesafede belirlenmiştir.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Belediyemize ait tarla ve bunun gibi yerlere arpa,buğday ekimi yapıldığı tespit edilerek müdehale yapılmaktadır.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Çevreyi kirletenlerle mücadele edildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Kaçak ve izinsiz olarak ekmek yapılan yerler ile mücadele edildi.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Pazaryerleri yönetmeliğine göre etiket denetimleri yapılmaktadır.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Kahvehanelerde kumar maksatlı oynatılan langırt vb. oyun aletleri kaldırtıldı.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından açıkta gıda satışı yapanlar hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından Marketlerde tarihi geçmiş gıda kontrolleri, etiket kontrolleri, ruhsat kontrolleri yapılmaktadır.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından yürümekte güçlük çeken yaşlılara yardım eli uzatılmaktadır.

Belediyemiz Zabıta Amirliği ekipleri tarafından ilçemizde izinsiz asılan afişler toplatıldı.

Ruhsat ve Denetim İşlemleri Sıhhi Müesseseler Ruhsat İşlemleri

Seyitgazi Belediye sınırları içeresinde market, lokanta, büfe gibi tüm sıhhi işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını verme, eskilerini, deforme olanları ve Seyitgazi Belediyesinin yeni kurumsal logosunun bulunduğu yeni güncel ruhsatlarda değiştirilmiştir.

Gayrisıhhî İşletme Ruhsatları

Organize sanayi bölgesi hariç, ilçe sınırları içerisindeki 2.ve 3. Sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırma ve denetleme işlemleri yerine yetirilmiştir. Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemler almayan işletme sahiplerine gerekli ikazlar yapılarak aksaklıklar giderilmiştir.

Umama Açık İstirahat ve Eğlence İşyerleri Ruhsat İşlemleri

Seyitgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüz sorumluluk alanımızda bulunan umuma açık istirahat ve eğlence işyerleri gerekli denetmeler yapılarak açılış ve kapanış saatlerine uymaları konusunda uyarılmıştır.

2016 yılında 1 işyeri mühürlenerek kapatılmış ve aynı yıl içersinde tekrar açılmıştır.

 Hafta Tatili Ruhsatı İşlemleri

394 Sayılı hafta tatili kanunu hükümlerine göre hafta tatili ve bayram günlerinde açık kalmaları gereken işyerlerine Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı düzenleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Pin It on Pinterest

Share This